Vaccinatie hond

Waarom honden vaccineren?

Niet gevaccineerde honden lopen het risico op ernstige infectieziekten die levensbedreigend kunnen zijn. Door uw hond een eenvoudige vaccinatie te geven kan u hem/haar een optimale bescherming bieden tegen deze ziekten.


Wat is een vaccinatie?

Een vaccin zorgt voor de opbouw van een afweersysteem (via antistoffen) tegenover een welbepaalde ziekteverwekker. Wanneer uw hond de volgende keren met deze ziekteverwekker in contact komt zal hij/zij tegen de verwekker beschermd zijn.


Voornaamste ziekten bij de hond:

 • Parvovirose of ‘Kattenziekte’

  Een erg besmettelijke en in vele gevallen dodelijke ziekte die heel het lichaam aantast. Voornamelijk erg gevaarlijk voor pups en oudere honden omwille van hun lage immuniteit. Bij pups zien we voornamelijk de maagdarmvorm die zich uit in hevig braken, bloederige én stinkende diarree en uitdroging door veel verlies aan vocht. De infectie kan worden overgedragen van pup tot pup voornamelijk via uitwerpselen. Soms zien we pups waarbij het virus het hart infecteert met plotse sterfte tot gevolg. Parvovirose is zéér besmettelijk! Het virus is goed bestand tegen warmte en koude. Het kan ook overgedragen worden via handen, schoenen, kleren van de verzorger/eigenaar.
   
 • Hondenziekte of ‘Ziekte van Carré’

  Een virus – nauw verwant aan het mazelenvirus bij de mens – veroorzaakt deze ziekte. De ziekte kent uiteenlopende symptomen, maar de voornaamste klachten zijn neusvloei, oogvloei, hoesten, zenuwsymptomen en soms ook braken en diarree. Deze ziekte kan leiden tot blijvend letsels aan het zenuwstelsel of zelfs sterfte. De ziekte kan op elke leeftijd voorkomen, maar het zijn vooral jonge honden die plots ernstig ziek worden en vervolgens aan de ziekte kunnen overlijden.
   
 • Leptospirose of ‘Rattenziekte’

  Leptospirose is een verzamelnaam van ziektes die veroorzaakt worden door Leptospiren. Dit zijn beweeglijke bacteriën die in staat zijn om via wondjes van het slijmvlies van de neus en/of de mondholte en zelfs via de huid het lichaam binnen te dringen. De belangrijkste infectiebron is water dat besmet is geraakt met urine van dieren die geïnfecteerd zijn. Leptospiren kunnen soms gedurende maanden of zelfs jaren worden uitgescheiden door dieren, waarbij de infectie sluimerend in de nieren aanwezig is. Vooral de nieren, maar ook de lever lopen hierdoor vaak blijvende schade op. Soms kan leptospirose zeer snel verlopen met als symptomen: zeer hoge koorts, gele slijmvliezen en donkergele urine. Leptospirose is niet alleen gevaarlijk voor uw hond maar ook voor de mensen in zijn/haar omgeving. Juist omdat leptospirose een ziekte is die ook een risico oplevert voor de mens, is een jaarlijkse vaccinatie van alle honden aan te raden. De ziekte kan niet alleen worden opgelopen als de hond in of bij het water komt, het is ook zinvol om een hond die nooit zwemt te beschermen tegen een besmetting met leptospirose. Reden hiervan is dat uw hond niet enkel kan besmet raken door water dat besmet is met ratten maar ook door contact met besmette ratten zelf, of met hun uitwerpselen en urine.
   
 • Infectieuze hepatitis of ‘Leverziekte’

  Hepatitis is een besmettelijke virusziekte, die voornamelijk verspreid wordt via de urine van geïnfecteerde honden. De symptomen kunnen variëren van lichte koorts tot een ernstige leverontsteking, waarbij het dier hoge koorts heeft, niets eet en uiteindelijk sterft. Soms kunnen de symptomen van besmettelijke leverziekte lijken op die van Hondenziekte. Vooral bij jonge honden kan de ziekte zeer plots de dood veroorzaken.

Extra vaccinaties hond:

 • Kennelhoest of ‘Infectieuze Tracheobronchitis’

  Kennelhoest is een aandoening die veroorzaakt wordt door meerdere virussen en bacteriën. Het komt vooral voor bij honden die in een stresssituatie zitten (vb. kennel), omdat dit plaatsen zijn waarbij veel honden vlak bij elkaar zitten en er voortdurend geblaft wordt. Het meest opvallende symptoom van de ziekte is het voortdurend hoesten, luidruchtig de keel schrapen en soms slijmen die naar boven komen. Ook komen eigenaars wel eens de praktijk binnen met de klacht dat de hond braakneigingen heeft. Kennelhoest wordt veroorzaakt door een infectie met het parainfluenzavirus, het adenovirustype 2, of de bacterie Bordetella bronchoseptica of een combinatie van deze virussen.

  Het parainfluenzavirus is zeer besmettelijk en veroorzaakt ontstekingen en kleine bloedingen op het slijmvlies van de luchtwegen. Het Adenovirus type 2 lijkt in werking sterk op het Parainfluenzavirus, maar geeft ook ontstekingen in het longweefsel waardoor vrij gemakkelijk een bacteriële longontsteking zou kunnen ontstaan. Bordetella bronchoseptica is 1 van de bacteriën die vaak gevonden wordt bij Kennelhoest als secundaire infectie of als verwekker van de ziekte.

  Tegenover het Parainfluenzavirus wordt standaard gevaccineerd. Indien de hond naar een pension, hondenshow of hondenschool gaat raden we een extra vaccinatie aan met Parainfluenza/Bordetella bronchoseptica op 11 en 16 weken.
   
 • Hondsdolheid (rabiës- razernij)

  Een virus dat levensgevaarlijk is voor alle warmbloedige dieren (hond, kat,..), ook de mens! Een hond die besmet is met dit virus, in tegenstelling tot de kat, kan agressief worden en in vele gevallen bijten. Het virus komt via het speeksel in een wondje in het lichaam terecht en verspreidt zich langs de zenuwbanen naar de hersenen, waardoor het dier sterft binnen de 6 maanden. Verspreiding kan ook gebeuren via speeksel (bijtwonden) van vossen, dassen en andere dieren.

  Vaccinatie tegen hondsdolheid is verplicht voor elke hond die over de landsgrenzen heen reist. Gaat u dus met uw hond naar het buitenland (al is het maar voor een korte periode) of komt uw hond vanuit het buitenland naar u, dan moet hij/zij gevaccineerd zijn. In België is ten zuiden van Samber en Maas en op campings, vaccinatie tegen rabiës NIET MEER wettelijk verplicht. Soms worden door bepaalde landen (Groot Brittannië, Ierland, Malta, Finland,..) nog extra verplichtingen ingesteld. Raadpleeg hiervoor uw dierenarts.

  Het bewijs van vaccinatie wordt in het Europees paspoort genoteerd door de dierenarts en is, voor de meeste Europese landen, 3 jaar geldig. Hou er rekening mee dat het vaccin bij de eerste vaccinatie pas 21 dagen na toediening werkzaam is. Zorg dus dat u minimum 3 weken voor vertrek uw hond laat vaccineren tegen Hondsdolheid.

Vaccinatie van pups

Pasgeboren pups krijgen van hun moeder gedurende hun eerste levensweken afweerstoffen mee via de moedermelk. Deze antistoffen bieden slechts een tijdelijke bescherming aan de jonge pups. Na het spenen dalen deze afweerstoffen echter snel zodat uw pup weer gevoelig wordt voor deze ziektes. Vaccineren op dat moment zorgt voor een stimulatie van het afweersysteem en een goede bescherming.

Sinds kort kunnen puppy eigenaars kiezen tussen het traditionele entschema OF de enting volgens het VacciCheck principe.

Vaccineren volgens traditionele schema:

 • De puppy vaccinaties vinden plaats op 7 weken – 9 weken – 13 weken – 26 weken. Nadien neemt de jaarlijkse vaccinatie over.
 • De jaarlijkse kennelhoestvaccinatie is een apart vaccin en wordt gegeven aan honden die naar de hondenschool, een hondenpension, hondenshows gaan of aan honden die veel contact hebben met andere honden.
 • De driejaarlijkse rabiësvaccinatie zit niet bij de standaardvaccinatie en is verplicht wanneer u met uw hond naar het buitenland gaat.

Vaccineren volgens het VacciCheck principe:

 • Met behulp van VacciCheck is het mogelijk om een vaccinatieschema op te stellen op maat van uw dier.
 • VacciCheck is een bloedonderzoek waarbij er wordt gecontroleerd of uw hond voldoende antistoffen heeft tegen hondenziekte, kattenziekte en infectieuze hepatitis.
 • Waarom: om de pups zo min mogelijk inentingen te geven door ze op het ideale tijdstip te geven.

Er zijn 2 protocols mogelijk bij pups indien u zou kiezen voor de VacciCheck. Welk protocol gevolgd kan worden is afhankelijk of de pup al gevaccineerd is bij de fokker op 7 weken of bij de fokker getest is met een VacciCheck test op 7 weken.

 • VacciCheck is op 7 weken bij de fokker uitgevoerd: elke 3-4 weken VacciCheck test om te kijken wanneer de maternale antistoffen laag genoeg staan om de enting te geven. Vier weken na de enting moet dan een controle titer bepaald worden om te kijken of de vaccinatie goed is aangeslaan. Voordeel: de pup heeft mogelijks maar één enting nodig gehad tegen hondenziekte, kattenziekte en infectieuze hepatitis (tegen anders 3).
 • VacciCheck op 11 weken starten indien de pup een enting heeft gehad op 7 weken om de kijken of de maternale antistoffen voldoende laag zijn om de grote enting te geven. Indien twijfel of de antistoffen nog maternaal zijn of reeds afkomstig zijn van de eerste enting kan het zijn dat 4 weken later nogmaals getest moet worden. Opnieuw zal de enting tegen hondenziekte, kattenziekte en infectieuze hepatitis gegeven worden wanneer de maternale antistoffen verdwenen zijn. Vier weken na de enting moet gekeken worden of de vaccinatie is aangeslaan.

Belangrijk!

VacciCheck kan alleen voor hondenziekte, kattenziekte en infectieuze hepatitis. De inenting en booster tegen rattenziekte (en eventueel kennelhoest) zijn nog steeds nodig.

Vaccinatie volwassen hond

Ook bij de volwassen hond kunnen we werken volgens 2 principes.

Traditionele schema

Indien de eigenaar wenst te vaccineren volgens het traditionele schema zal de volwassen hond jaarlijks een enting krijgen tegen de rattenziekte (en eventueel kennelhoest indien nodig) en driejaarlijks tegen de hondenziekte, kattenziekte en infectieuze hepatitis ( en eventueel rabiës indien nodig).

VacciCheck Principe

Eigenaars die willen enten volgens het VacciCheck principe zullen jaarlijks enten tegen de rattenziekte (en eventueel kennelhoest indien nodig) en wanneer nodig een titerbepaling laten doen om te kijken of enting tegen de hondenziekte, kattenziekte en infectieuze hepatitis nodig is of kan uitgesteld worden bij aanwezigheid van voldoende antistoffen tegen de 3 voorgaande ziektes. Driejaarlijkse enting voor rabiës blijft eveneens nodig indien honden meegaan naar het buitenland.

Nog vragen over vaccineren?

Heeft u nog bijkomende vragen of wilt u graag een afspraak maken?

Contacteer ons
Maak je afspraak online
site by yappa