Castratie van de hond

Castratie is een vaak uitgevoerde operatie bij de reu, omwille van diverse redenen (prostaatproblemen, dominantie, weglopen, cryptorchidie…).

De voordelen van castratie:

 • Geen risico op ongewenste dekking
 • Minder dominantie 
 • Geen risico op testikeltumoren
 • Minder kans op prostaathyperplasie

Preventieve castratie wordt aangeraden vanaf 6 maand.

Operatie

Wij raden aan het dier 12 uur vóór de operatie te laten vasten. Dit betekent dat het dier de avond ervoor nog mag eten tot 20 uur. Nadien moet het eten worden weggenomen. Drinken mag wel! De reden voor het vasten is dat het dier door de verdoving zou kunnen braken. Hierdoor bestaat de kans op verslikking, met een longontsteking tot gevolg.

U wordt om 8u30 verwacht op de praktijk. U laat uw dier best nog eens uit alvorens u uw dier binnenbrengt. Om 8u30 wordt een kalmeerspuitje gegeven. Indien u wenst mag U nog 15 minuten bij het dier blijven (zeker indien uw dier angstig of agressief kan zijn).


Complicaties

Bij iedere operatie zijn complicaties mogelijk, zowel tijdens als na de operatie.
De kans op complicaties tijdens de operatie wordt echter tot een minimum herleid door:

 • Een voorafgaand klinisch onderzoek
 • Zo veilig mogelijke anesthesie
 • Aanwezigheid van medicatie die nodig zijn indien complicaties optreden
 • Uitvoering van de operatie door een ervaren dierenarts met een dierenartsassistente
 • De anesthesie wordt gecontroleerd door een tweede dierenarts

Enkele mogelijke complicaties na de operatie:

 • Wondinfectie: kan ontstaan door overvloedig likken of overgevoeligheidsreactie op de draad. Indien U merkt dat de wonde vochtig of sterk gezwollen is raden wij U aan met uw dier langs te komen. Soms is een bijkomende medicatie nodig.
 • Overgewicht: dit is een van de meest voorkomende “complicaties”. Door het wegvallen van de geslachtshormonen worden gesteriliseerde dieren vaak wat rustiger. Hierdoor wordt minder energie verbruikt waardoor er meer kans bestaat op gewichtstoename. Het is daarom belangrijk uw dier de maanden die volgen na de operatie regelmatig te wegen. Wanneer u ziet dat het gewicht toeneemt, neem contact op met één van onze dierenartsen. Eenvoudige tips kunnen overgewicht voorkomen. Belangrijk: Wanneer u het gewicht na de operatie in de gaten houdt, uw dier stimuleert tot beweging en een goed uitgebalanceerde en correcte hoeveelheid voeder geeft hoeft u zich over overgewicht absoluut geen zorgen te maken!

Na de operatie

 • U mag op de dag van de castratie vanaf 14 uur telefonisch contact opnemen om te weten wanneer u uw hond mag komen halen. Dit kan variëren, aangezien niet ieder dier even snel wakker is. Uw hond wordt regelmatig gecontroleerd tot de narcose volledig is uitgewerkt. Dan pas kan deze naar huis.
 • Hou uw dier bij thuiskomst op een warme plaats. Geef pas de volgende ochtend eten, drinken mag reeds bij thuiskomst. Indien er zich nog een verbandje aan de voorpoot bevindt, mag u dit losmaken bij thuiskomst. (infobrochure nazorg na operatie thuis)
 • Twee dagen na de operatie raden wij u aan op consultatie te komen. De operatiewonde wordt gecontroleerd.
 • Vergeet niet het gewicht regelmatig te controleren!
 • De draadjes lossen vanzelf op. U hoeft dus niet langs te komen om deze te laten verwijderen.
   

Verdere vragen?

Heb je nog meer vragen over de castratie van je hond?

Contacteer ons!
Maak je afspraak online
site by yappa