Herpesvirus bij de hond

Herpes is een virale infectie. Een hond die besmet is geweest met herpes virus kan levenslang drager blijven van het virus. Het virus kan opnieuw uitgescheiden worden tijdens periodes van stress of bij corticosteroïden gebruik. 


Besmetting

Alle honden zijn gevoelig aan herpes. We zien echter dat problemen met herpes voornamelijk voorkomen in fokkerijen en op plaatsten waar veel honden samen leven.
Op het moment zouden reeds 43% van de hondenfokkerijen ooit besmet zijn geweest met herpes. Nieuwe studies duiden ook aan dat dit percentage in realiteit zelfs een sterke onderschatting is van het werkelijke percentage.

Het herpesvirus kan uitgescheiden worden in neusvocht. Bij snuffelen of likken kunnen honden elkaar dus besmetten. Na infectie is de neusuitvloei nog 15 dagen besmettelijk.

Puppies die transplacentair besmet worden (doorheen de baarmoeder) tijdens de 4 laatste weken van de zwangerschap kunnen geaborteerd of doodgeboren worden.
Puppies kunnen besmet worden bij passage doorheen het geboortekanaal bij een geïnfecteerde teef.
Gelokaliseerde genitale besmetting kan bij reu en teef na dekking. De tijd tussen infectie met herpes en de verschijnselen is 6-10 dagen. 


Symptomen

Bij puppies:

 • Plotse sterfte bij puppies vanaf de dag van geboorte tot 30 dagen na de geboorte
 • Bemoeilijkte ademhaling
 • Etterige neusvloei
 • Gele en/of groene stoelgang
 • Braken
 • Schreeuwen
 • Neurologische afwijkingen (fietsbewegingen met pootjes)
 • Naar adem snakken

Pups die de besmetting overleven kunnen leiden aan blindheid, doofheid of nierschade.

Bij vrouwelijke honden

 • Bloederige letsels op het vaginale slijmvlies
 • Niet zwanger worden
 • Zeer kleine nesten
 • Doodgeboren puppies

Bij volwassen honden

 • Ooglidontstekingen

Volwassen honden worden echter vaak besmet en vertonen geen enkel ziektesymptoom maar blijven wel vaak drager van het virus.
Zij zullen het virus opnieuw gaan uitscheiden bij stress of corticosteroïdengebruik.


Andere oorzaken (plotse) sterfte bij pups

 • Bacteriële besmettingen (bv Salmonella, Bordetella, Pseudomonas, ....)
 • Virale infecties (Distemper virus, Corona virus, Canine hepatitis, Parvovirose)
 • Toxoplasma
 • Toxines
 • Aangeboren afwijkingen
 • Erge parasitaire besmettingen
 • Trauma
 • Slechte moederzorg
 • Te lage omgevingstemperatuur

Diagnose

 • Swabname met pcr onderzoek kan soms vals negatief zijn omdat de virusuitscheiding sterk schommelt.
 • Lijkschouwing van gestorven pups.
 • Antistoffen bepalen in het bloed is geen goed diagnosemiddel. Zo zijn er veel honden die met herpes besmet zijn en die een niet meetbaar gehalte hebben aan antistoffen in het bloed en er zijn ook teven die positief zijn en geen enkel vruchtbaarheidsprobleem hebben. 

Behandeling

Enkel immuunserum van een teef met antistoffen kan extra bescherming geven wanneer gegeven voor het optreden van symptomen.


Hygiëne

Herpesvirus kan niet goed tegen desinfectantia, dit in tegenstelling tot het parvovirose virus.
Goed reinigen kan Herpes dus al uit de omgeving halen. 


Preventie

 • Men kan preventief teven die herpes negatief zijn gaan enten met het Herpes vaccin. Zo zal de teef antistoffen gaan produceren die zij na de geboorte aan de pups doorgeeft via de moedermelk.
  De vaccinatie wordt 2 maal gezet: 1 keer tussen de loopsheid en 10 dagen na dekking en de tweede enting wordt gegeven 2 weken voor het werpen.
  Een teef die leeg blijkt te zijn op echografisch onderzoek op 4 weken kan ook best een tweede enting krijgen op die dag.
  Herpes negatieve teven dienen nadien hetzelfde entschema te volgen zoals hierboven staat bij elke dekperiode. 
  Het vaccin is veilig voor teef en puppies.
 • Strikte quarantaine van nieuwe dieren in fokkerijen.
 • Afzondering van teven 4 weken voor bevalling.
 • Afzondering van teven en puppies tot 3 weken na de bevalling.
 • Stress tot een minimum beperken.
 • Corticosteroïden gebruik beperken bij fokdieren.

Prognose

Puppies jonger dan 3 weken besmet met herpesvirus hebben een zeer hoog sterftecijfer.  
Redenen hiervoor zijn de slechte regulatie van de lichaamstemperatuur bij pupies en de immature immuunrespons.

Verdere vragen?

Hebt u nog vragen over het herpesvirus bij de hond?

Contacteer ons!
Maak je afspraak online
site by yappa