Chemotherapie

Wat is chemotherapie voor huisdieren?

Chemotherapie is het bestrijden van kanker met bepaalde medicijnen met als bedoeling kankercellen te doden of in hun groei te remmen. 
Chemotherapeutica werken in op cellen in het proces van groei en celdeling. Kankercellen zijn sneldelende cellen en daardoor gevoeliger voor chemo. De medicijnen kunnen als infuus, als pillen of in combinatie toegediend worden.

Welke medicijnen, hoe lang en hoe vaak die gegeven worden is afhankelijk van het type tumor en de gezondheid van uw huisdier.
Vóór er chemo toegepast wordt, krijgt u op de praktijk een uitgebreid gesprek waarin wordt nagegaan wat mogelijk is.

Wanneer wordt chemotherapie toegepast bij huisdieren?

Chemotherapie kan als enige behandeling of in combinatie met andere behandelingen (bv. chirurgie, radiatie) toegepast worden.
Chemo wordt aangeraden bij:

 • tumoren die zijn uitgezaaid
 • tumoren die op meer dan 1 plaats voorkomen
 •  tumoren die chirurgisch niet volledig verwijderd kunnen worden
 • om een tumor te verkleinen vóór chirurgie
 • voor tumoren met een hoog risico op uitzaaien kan chemo gebruikt worden na chirurgie of radiatie

Wat te verwachten van chemotherapie bij huisdieren?

Chemotherapie werkt niet bij alle types van tumoren, sommige reageren goed, andere dan weer minder of niet. Daarnaast is in veel gevallen geen volledige genezing mogelijk, ons doel is daar de kwaliteit en de levensduur van uw huisdier te verbeteren.

Afhankelijk van het type tumor kan een prognose gegeven worden aan de hand van de gemiddelde overlevingstijd met of zonder behandeling, dit is de tijd waarna 50% van de dieren nog in leven zijn.

Het verderzetten van de therapie is gebaseerd op medische, praktische en financiële aspecten.

Wanneer een behandeling niet aanslaat na 2 kuren zal meestal aangeraden worden de behandeling niet verder te zetten. 
Dan kan eventueel overwogen worden om een ander protocol toe te passen of is het aangewezen om naar palliatieve zorg over te schakelen.
 

Wat zijn de bijwerkingen van chemotherapie bij huisdieren?

 • Minder dan 5% van de huisdieren die behandeld worden met chemo krijgt te maken met bijwerkingen en deze zullen in de meeste gevallen bij een goede behandeling binnen enkele dagen beteren.
 • Aantasting van het maagdarmstelsel
  • Misselijkheid, braken, diarree, etc. Deze ontstaan meestal een aantal dagen na de behandeling.
 • Aantasting beenmerg
  • Verhoogde gevoeligheid voor infecties door daling van de witte bloedcellen. Om dit na te gaan wordt vóór elke chemokuur een bloedonderzoek gedaan. In deze gevallen kan het nodig zijn om preventief antibiotica te geven.
 • Haarverlies is zeldzaam, maar kan gezien worden bij draadharige, niet-ruiende honden.
  • Katten verliezen wel hun snorharen. Haren groeien terug eenmaal de chemotherapie gestopt wordt.

De bijwerkingen zijn afhankelijk van het gebruikte product en zullen tijdens het consult uitgelegd worden.

Gevaren chemotherapie bij huisdieren

Chemotherapeutica worden uitgescheiden via de urine, ontlasting, speeksel en braaksel en dit de eerste dagen volgend op een behandeling. De gevolgen voor de eigenaar zijn waarschijnlijk gering, maar herhaaldelijk contact kan schadelijk zijn voor de gezondheid. 
In dat opzicht wordt chemo niet aangeraden wanneer zwangere vrouwen, kinderen of mensen met een zwak immuunstelsel contact met het dier hebben.

Urine, ontlasting en braaksel wordt in deze periode opgekuist met latex handschoenen, absorberend papier en gereinigd met bleekwater.

De kattenbak wordt regelmatig gereinigd, ook hier worden best handschoenen gebruikt.

Om geen risico’s te nemen raden we aan de eerste 2 dagen na de chemokuur het contact met uw huisdier zoveel mogelijk te vermijden en deze geen likjes te laten geven.

Bij het uitlaten worden best drukke uitlaatplaatsen gemeden voor die eerste 2 dagen.

Maak je afspraak online
site by yappa