Interne geneeskunde

De interne geneeskunde is een deel van de diergeneeskunde dat vele sub disciplines omvat zoals de gastro-enterologie, de hematologie en de endocrinologie. Ook ziektes van het urogenitaal systeem en infectieuze ziektes vallen hieronder.

Vele ziektes uit dit vakgebied kan de eigen dierenarts diagnosticeren en behandelen. De moeilijkheid ligt hem echter in de gevallen waarbij:

- Het na veelvuldig onderzoek nog onduidelijk is wat de oorzaak is van de problemen

- De ziekteklachten steeds wederkeren

- De gekozen behandeling niet aanslaat

Deze gevallen kunnen soms leiden tot wanhoop bij de dierenarts en frustratie bij de eigenaar. Op het moment dat u vastloopt met zo een case hopen wij dat u beroep zal doen op onze diensten. U geeft ons de informatie verkregen uit eerdere onderzoeken en wij nemen het over en trachten tot een snelle correcte diagnose te komen. U krijgt na de consultatie(s) een telefonische update en een e mail verslag. We trachten ook zoveel mogelijk om deze patiënten nadien terug over te dragen aan de eigen dierenarts voor verdere controle en behandeling.

Om onze diagnosestelling uit te voeren kunnen wij in onze kliniek gebruik maken van in huis bloed en urine analyse, endoscopie, echografie, radiografie en cytologie.

We hebben reeds verschillende collega’s geholpen bij de diagnose en/of behandeling van verschillende ziektes die onder dit vakgebied vallen. Ter verduidelijking zullen we per sub discipline enkele voorbeelden geven.

- Gastro-enterologie inclusief lever en galwegen: IBD, chronische gastritis/enteritis, mega oesofagus, darminvaginaties, chronische hepatitis, cholangitis/cholangiohepatitis

- Hematologie: IMHA, IMT, ziekte van Von Willebrand bij de hond

- Endocrinologie: Diabetes Insipidus, diabetes Mellitus, hyperaldosteronisme, ziekte van Addison, ziekte van Cushing, hyper- en hypothroïdie

- Urogenitaal systeem: ANI/CNI, chronische urineweginfecties, urolithiase, FLUTD, mictiostoornissen, pyometra, prostatitis

- Infectieuze ziekten: Leptospirose, leishmania, ziekte van Lyme

site by yappa